خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

هشدار درباره اپیدمی شدن‌ خودکشی دانش‌آموزی

  هشدار درباره اپیدمی شدن‌ خودکشی دانش‌آموزی

  23515214659114673221620212854966162133135آمارها نشان می‌دهد در نه ماه ابتدایی سال ۹۲ روزی بیش از ۱۱ نفر در کشور خودکشی کرده‌اند، بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور در ۹ ماهه سال گذشته ۳هزار و ۱۲۵نفر خودکشی کرده‌اند، از میان این افراد ۹۸۲ تن را زنان و ۲هزارو ۱۴۵ تن را مردان تشکیل می‌دهند. بر همین اساس در مدت مشابه سال ۹۱ نیز ۲هزار و ۷۴۰ تن به علت آنچه که پزشکی قانونی آن را خودکشی تشخیص داده بود، جان خود را از دست داده‌اند. ایران در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎى دﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدﮐﺸﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻰ از اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎر رﺗﺒﻪ ۴۸ و ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ رﺗﺒﻪ ۵۸ را دارد. آﻣﺎرﻫﺎى اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﻰ در اﯾﺮان را ﺳﻪ در یکصد ﻫﺰار ﺑﺮاى زﻧﺎن و ﯾﮏ در یکصد ﻫﺰار نفر ﺑﺮاى ﻣﺮدان ﻧﺸﺎن ﻣﻰ‌دﻫﺪ. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد خودکشی در ایران نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین است، اما از آنجا که این مساله با جان آدم‌ها سر و کار دارد حتی بروز یک مورد خودکشی نیز آسیب تلقی می‌شود. نگرانی‌ها زمانی زیاد‌تر می‌شود که افرادی در نوجوانی و جوانی دست به خودکشی می‌زنند.


  این مطلب تا کنون 26 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : خودکشی ,یکصد ﻫﺰار ,پزشکی قانونی ,خودکشی کرده‌اند، ,نشان می‌دهد ,
  هشدار درباره اپیدمی شدن‌ خودکشی دانش‌آموزی

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر